Open +

Emoji - Biểu tượng cảm xúc

Bạn có thể sử dụng hơn 1000 biểu tượng cảm xúc được dùng trên các mạng xã hội như : Facebook, Zalo, Bigo,.. và nhiều mạng xã hội khác.

Tổng hợp các biểu tượng cảm xúc valentine’s day

Top biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất

Mặt Lenny Face & Kawaii Faces

Mặt Lenny Face tương tự

Dễ thương Kwaii faces

Buồn - sad faces

Giận dữ - mad faces

Tình yêu - love faces