Open +

Chữ đảo ngược

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ đảo ngược 180° – Upside-Down Text

Bạn thật ngạc nhiên khi thấy Status của facebook hoặc yahoo của bạn bè có những dòng chữ viết ngược hay chữ đảo ngược hay những dòng chữ đóng khung....và không biết cách làm thế nào để tạo chữ đảo ngược giống như vậy. Bài viết sau sẽ chỉ cho bạn có được những dòng chữ như trên, hãy tham khảo cùng chúng tôi nhé.

Để tạo ra một văn bản chữ đảo ngược bạn vui lòng làm theo hướng dẫn của mình nhé! Trước tiên, Bạn nhập văn bản chữ thường cần chuyển sang chữ đảo ngược vào khung ở bên dưới. Sau đó, bạn sao chép lại văn bản chữ đảo ngược vừa tạo và di chuyển tới vị trí cần tạo và dán vào đó là được nhé!

Nhập văn bản bằng chữ thường cần chuyển sang chữ đảo ngược

ʇxǝ⊥ uʍoᗡ-ǝpısd∩

Upside-Down Text

Ứng dụng chữ đảo ngược

  • Sao chép văn bản này vào status Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Word, v.v.
  • Đặt tên nhân vật Game như: Liên Quân Mobile, Au Mobile, v.v.
  • Tạo mật khẩu mạnh
  • Gửi cho bạn bè của bạn qua tin nhắn hoặc Messenger

Viết chữ đảo ngược

Là ứng dụng sẽ giúp bạn tạo chữ đảo ngược một cách nhanh chóng với những dòng chữ 180 độ so với chữ ban đầu. Với các chữ được tạo, bạn có thể chia sẻ các dòng chữ đảo ngược này trên Status Facebook, Skype hoặc Yahoo.

Để viết chữ mã hóa, bạn có thể sử dụng công cụ trên Website qua liên kết: https://....